محافظ ولتاژ تیراژه مدل یخچال سه خانه s4000 1.8

توضیحات

تعداد پریزها سه عدد
امکانات چندراهی برق و محافظ ولتاژ نشانگر LED
حداکثر جریان انتقالی 10
حداکثر توان قابل پشتیبانی 4000