پایه چرخ خیاطی راسته دوز مدل CR 1/32

توضیحات

از پایه نیش دوزی به جهت دوخت لبه پارچه های سردوزی شده ، مانتو و از این قبیل موارد استفاده می شود . این پایه در زیر خود شیاری دارد که مانع از انحراف پارچه در هنگام دوخت شده و تمام فواصل دوخت از لبه کار به یک اندازه خواهد بود.

ابعاد بسته‌بندی 6x8x3 سانتی‌متر
جنس فلز